hada machi “chaytana” kima galo f le journal SVP tl3o chwiya f niveau hadik rah monafassa charifa tahiyati …. wach bghitohoum idrbo likoum lbndir ontoma diro charikat§§§!!!! c drole ca hada machi khabar ya akhi osmh liya